Ogłoszenie nr 642109-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej: Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Konserwacja podłogi 1

Konserwacja podłogi 2

SIWZ

Załącznik 1 - OFERTA CENOWA

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4 - WYKAZ USŁUG

Załącznik 5 - WZÓR UMOWY

Załącznik 6 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik 7

Załącznik 8

PRZETARGI