PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ SZCZECIŃSKIEJ        WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE

 


Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Statut PSP w Dobrej

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K.J. GAŁCZYŃSKIEGO W DOBREJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2017