Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej  uczęszcza aktualnie 255 uczniów. Podzieleni jesteśmy na 12 oddziałów klasowych. Grono pedagogiczne liczy 18 nauczycieli. Jesteśmy zatem szkołą niewielką. Wszyscy się doskonale znamy. Nauka upływa tu spokojnej i  kameralnej atmosferze.

 Co wyróżnia naszą szkołę

zajęcia logopedyczne

  Zajęcia pozalekcyjne:

koła zainteresowań: teatralne, czytelnicze, matematyczne, informatyczne, języka angielskiego, języka włoskiego, historyczne, przyrodnicze-krajoznawcze, plastyczne, SKS, wokalne, Eucharystyczny Ruch Młodych.

  zajęcia wyrównawcze z : języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.