,,…LOGOPEDIA   jest  to nauka  o  kształtowaniu  prawidłowej   mowy ,

 usuwaniu  wad  mowy oraz  nauczaniu  mowy  w  wypadku  jej braku

 lub utraty. Termin  ,,logopedia ” pochodzi  od dwóch greckich  wyrazów:

 logos- słowo, mowa  oraz  paideia – wychowanie. Termin mowa  obejmuje

 zarówno czynności mówienia , jak i rozumienia mowy.”

 

                                                                                         Irena  Styczek

 

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko i zależy od jego indywidualnych możliwości psychofizycznych .

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę występowania zaburzeń mowy ( wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

                                                                                        LOGOPEDA

                                                                               Magdalena Lubiszewska

 

 

Drodzy Rodzice!

                                 

Zachęcam do korzystania z poniższych materiałów  w celu utrwalania przerobionych ćwiczeń .

                                                                                                          Życzę sukcesów w terapii,

                                                                                                         radości z wykonywanej pracy

                                                                                                         oraz satysfakcji z jej efektów

                                                                                                             

                                                                                                                                  LOGOPEDA

 TERAPIA GŁOSKI

1.       POSTĘPOWANIE  LOGOTERAPUTYCZNE