,,…LOGOPEDIA   jest  to nauka  o  kształtowaniu  prawidłowej   mowy ,

 usuwaniu  wad  mowy oraz  nauczaniu  mowy  w  wypadku  jej braku

 lub utraty. Termin  ,,logopedia ” pochodzi  od dwóch greckich  wyrazów:

 logos- słowo, mowa  oraz  paideia – wychowanie. Termin mowa  obejmuje

 zarówno czynności mówienia , jak i rozumienia mowy.”

 

                                                                                         Irena  Styczek

 

W naszej  szkole uczniowie  objęci  są opieką  logopedyczną zajmującą się: diagnoza , profilaktyką i terapią mowy. Po przeprowadzonej we wrześniu 

 szczegółowej diagnozie logopedycznej  związanej z  oceną sprawności narządów  mowy i umiejętności językowych  stanowiącej podstawę

zakwalifikowania na terapię , uczniowie uczestniczą  w zajęciach odbywających się  w  każdy czwartek w godzinach  od 8.30  do 12.30.

 W  trakcie zajęć  logopeda zajmuje  się  usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń  mowy oraz  zapobieganiem nieprawidłowym zachowaniom

 językowym. Terapia logopedyczna obejmuje nie tylko ćwiczenia narządów mowy  ale przede wszystkim ćwiczenia funkcji słuchowych , wzrokowych czyli

 stymulację procesów decydujących  o opanowaniu umiejętności czytania i  pisania.

 

                                  

 

                                                                                                  LOGOPEDA

                                                                                       Magdalena  Lubiszewska

 

Drodzy Rodzice!

                                 

Zachęcam do korzystania z poniższych materiałów  w celu utrwalania przerobionych ćwiczeń .

                                                                                                          Życzę sukcesów w terapii,

                                                                                                         radości z wykonywanej pracy

                                                                                                         oraz satysfakcji z jej efektów

                                                                                                             

                                                                                                                                  LOGOPEDA

 TERAPIA GŁOSKI

1.       POSTĘPOWANIE  LOGOTERAPUTYCZNE