Bezpieczeństwo dzieci

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Mówić i przypominać o nich powinni też dorośli: nauczyciele, rodzice czy inni opiekunowie.

WAŻNE TELEFONY

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzi obsługę Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego funkcjonują:

 

STANOWISKA DYŻURNE (czynne całą dobę)

 

1.  Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.  91 4303 342; 91 4303 360

tel. kom. 696 031 168

fax. 91 4338 522

e-mail  wczk@szczecin.uw.gov.pl

infolinia  800 170 010

 

2.  Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego

tel. 91 4808 852

fax.  91 4808 859

e-mail: lk@szczecin.uw.gov.pl

tel. kom.  602 484 528

całodobowy nasłuch radiowy na częstotliwości 169,00 MHz

 

Konsultacji i informacji w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku udzielają

 

wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

– Monika Sadowska, tel. 91 44 27 539, mail: msadowska@kuratorium.szczecin.pl

– Ewa Klukowska,  tel. 91 44 27 558, mail: eklukowska@kuratorium.szczecin.pl

– Emilia Gwizd, tel. 91 44 27 536, mail: egwizd@kuratorium.szczecin.pl

 

 

wizytator w Delegaturze KO w Koszalinie:

– Agnieszka Krempuła-Kiedrowska, tel. 94 34 28 444, mail: akiedrowska@kuratorium.szczecin.pl

 

Zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności przypadki niezapewnienia przez organizatorów właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży można zgłaszać pisemnie na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin i Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, ul. Gen. Andersa 34,
75-626 Koszalin lub drogą mailową na adres:
kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

 

W sprawie zgłoszenia kontroli autokaru należy kontaktować się (w miarę możliwości na tydzień wcześniej) z Miejską Komendą Policji Wydziałem Ruchu Drogowego:

tel. (91) 82 13 033,  fax. (91) 82 13 098

 

 

 

 

 

Informacja na temat instytucji współpracujących z Kuratorium Oświaty w Szczecinie

w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

1.      POLICJA

 

Policja prowadzi działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Komenda Wojewódzka Policji

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Dyżurny Wojewódzki tel.: (91) 82-11-611

Telefoniczne Centrum Informacji tel. (91) 82-11-900

www.szczecin.kwp.gov.pl

Telefon Alarmowy 997 lub 112

Infolinia: 800 156 032

 

 

 1. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

 

Wojewódzkie oraz Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne podejmują czynności mające na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7 , 70-632 Szczecin

Centrala tel. (91) 462-40-60

Sekretariat tel. (91) 462-39-54

e-mail. wsse.szczecin@pis.gov.pl

 

3. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

 

W sytuacji podejrzenia uchybień co do sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, w którym przebywają dzieci, można uwagi zgłosić do najbliższej miejskiej lub powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

Centrala tel. (91) 480-88-00

Sekretariat tel. (91) 480-88-01

Kancelaria tel. (91) 480-88-03

www.szczecin.kwpsp.gov.pl

Telefon Alarmowy 998 lub 112

 

4. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

 

W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, czy też uszkodzenia infrastruktury (obiektów budowlanych w tym placów zabaw) należy fakt ten zgłosić w pierwszej kolejności właścicielowi obiektu, a gdy nie odniesie to skutku, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

 

Chcemy, aby tutaj każdy z Was mógł znaleźć wsparcie i pomoc. Zamieściliśmy   linki do ciekawych portali poświęconych bezpieczeństwu.


 

Poniżej przedstawione  zostały najważniejsze z "bezpiecznych postaw" jakie przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpoważniejszych niebezpieczeństw.

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU


 

Każde dziecko będące w domu, zwłaszcza same musi wiedzieć, że:
 

 • nigdy nie wolno otwierać drzwi mieszkania obcym, nawet gdy mówią, że przysłali ich rodzice;
 • zawsze należy powiedzieć rodzicom o każdym telefonie od obcej osoby oraz o tym, że nieznajomy pukał do drzwi mieszkania;
 • zawsze należy mówić rodzicom z kim i gdzie się idzie oraz o której się wróci;
 • nie wolno chwalić się, co cennego jest w domu i kiedy wracają z pracy rodzice;
 • nie wolno bawić się kurkami gazu, zapałkami, kablami ani gniazdkami elektrycznymi;
 • zawsze dokładnie należy dokręcać kurki z wodą, żeby nie zalać sąsiadów;
 • nie wolno dzwonić dla kawału do obcych, jak dziecku się nudzi i chce z kimś porozmawiać,
 • w pobliżu telefonu zapisane są numery do bliskich osób, sąsiadów i służb porządkowych (Policji. Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).


ZABAWA I ULICA


Każde dziecko bawiące się poza domem, na placu zabaw, w parku czy idące ulicą powinno wiedzieć, że:
 

 • należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi:
 • z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać, o każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, nauczycielowi lub policjantowi;
 • nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania;
 • nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy, soczków, owoców, zabawek;
 • nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych;
 • nie wolno z nieznajomymi wchodzić do windy;
 • należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie;
 • nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych;
 • w zimie nie wolno bawić się na zamarzniętej tafli jeziora czy stawu;
 • jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc;
 • jeśli dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to powinno je schować pod bluzę tak, żeby nie było ich widać;
 • nie wolno nosić przy sobie dużych sum pieniędzy, jeżeli złodziej każe wypróżnić kieszenie, to lepiej żeby było ich mało np. 2 zł;
 • telefon komórkowy nie powinien być noszony w miejscu widocznym, a w domu należy spisać jego numer identyfikacyjny;
 • w przypadku problemów czy zagrożenia można zadzwonić na Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską czy Straż Pożarną.


PIES


Mimo, iż pies nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka każda osoba, która ma kontakt z psem powinna pamiętać, że może on być bardzo niebezpieczny. Dlatego, w ramach bezpiecznych zachowań w kontakcie z psami każde dziecko powinno wiedzieć, że:
 

 • nie wolno bawić się z psami obcymi, nawet jak właściciel jest w pobliżu, szczególnie gdy pies jest duży;
 • nie wolno psa drażnić, dokuczać mu czy próbować go uderzyć; często nie zdając sobie z tego sprawy, można wyzwolić u psa agresję, uderzając w ogrodzenie czy rzucając w niego różnymi przedmiotami;
 • jeśli pies zaczął na dziecko szczekać lub próbuje je zaatakować, musi ono stanąć na baczność, założyć dłonie na kark i zgiętymi ramionami zasłonić twarz (jest to postawa bezpieczna stojąca). Jeśli będziesz stać spokojnie, pies obwącha je i odejdzie;
 • NIGDY NIE WOLNO PRZED PSEM UCIEKAĆ!
 • jeśli pies będzie dalej agresywny, dziecko musi przyjąć pozycję tzw. żółwia - brodę oprzeć na klatce piersiowej, rękami objąć szyję wokół karku i wykonać skłon do ziemi;
 • jeśli ma rower, może się nim zasłonić przed atakującym psem;
 • nie wolno wchodzić na cudzą posesję, gdzie jest pies;
 • nie wolno skracać sobie drogi do domu przejściem przez podwórko sąsiada albo ogród;
 • zawsze należy poważnie traktować tabliczki z napisami np.: "Tutaj ja pilnuję" i "Uwaga zły pies";
 • pies nie jest zabawką, nie wolno go ciągnąć za uszy, wkładać mu palców do oczu czy ciągnąć za ogon;
 • nie wolno przeszkadzać psu, kiedy je; może pomyśleć, że dziecko chce zabrać mu pożywienie, i dlatego może je ugryźć;
 • na spacerze nie wolno spuszczać psa ze smyczy i należy pamiętać, że powinien on mieć kaganiec (o zasadach trzymania psa na terenie danej gminy decydują przepisy gminne).


DZIECI I INTERNET


Komputer może być bardzo pożyteczny, ale są też osoby, które wykorzystują komputery do działań niezgodnych z prawem, szczególnie za pośrednictwem internetu. Dlatego w przypadku korzystania z internetu każde dziecko powinno pamiętać, że:
 

 • przez internet nie wolno podawać swojego nazwiska, wieku, nr. telefonu stacjonarnego, a zwłaszcza adresu miejsca zamieszkania;
 • przy instalacji strony prywatnej na komputerze domowym, zwłaszcza do "czatów" czy grup dyskusyjnych należy korzystać z NICK-a;
 • nigdy nie wolno ujawniać codziennych zwyczajów swojej rodziny, np. kiedy i gdzie rodzice chodzą do pracy, sklepu, ulubionej restauracji czy dyskoteki i gdzie chodzi się do szkoły;
 • prowadząc korespondencję pamiętać trzeba, że to, co pisze nam druga strona, nie zawsze jest prawdą. Wiele osób ukrywa swoje poglądy, nastawienie, skłonności, a zwłaszcza negatywne cechy charakteru. By utrzymać kontakt i osiągnąć swój cel, starają się być bardzo przyjazne, popierają nasze poglądy i prezentują siebie w jak najlepszym świetle;
 • nie wolno przez internet umawiać się z obcymi czy zawierać z nimi transakcji.

 

 

ŹRÓDŁÓ: http://zabrze.slaska.policja.gov.pl/