Zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej w Dobrej

 

  w roku szkolnym 2018/19

 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw gwarantuje 

PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 

uczniom kl. I-VIII szkoły podstawowej.

Uwaga! Za wyjątkiem podręczników do religii. 


klasa I

 

 UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI,  MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE  OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

1.

Religia - należy zakupić

Klasa 1 szkoły podstawowej. "Jesteśmy w rodzinie Pana –Jezusa" (nowa podstawa programowa) - WAM – PODRĘCZNIK I ĆWICZENIE + zeszyt 32 kartkowy w kratkę

 

 

red. ks. Władysław Kublik   SJ          ks. Grzegorz Łuszczak   SJ     Teresa Czarnecka

 

 

 

 

WAM

 

!WYPRAWKA UCZNIA KLASY I  "      

 

 

 

ołówki 2B – 2 szt., długopis z niebieskim wkładem

białe skarpetki, obuwie sportowe


 

                                                                                                                           

 

 Szczegółowych informacji dotyczących bezpłatnych i dotowanych podręczników udzielą wychowawcy klas we wrześniu 2018r.

 


 

 klasa II

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

1.

Religia - należy zakupić

Klasa 2 szkoły podstawowej. "Kochamy Pana Jezusa" (nowa podstawa programowa)  – PODRĘCZNIK I ĆWICZENIE + zeszyt 32 kartkowy w kratkę

 

red. ks. Władysław Kublik   SJ          ks. Grzegorz Łuszczak   SJ     Teresa Czarnecka

 

 

 

WAM

 

klasa III

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

Autor

wydawnictwo

1.

Religia - należy zakupić

Klasa 3 szkoły podstawowej. "Przyjmujemy Pana Jezusa" (nowa podstawa programowa)  -WAM – PODRĘCZNIK I ĆWICZENIE + zeszyt 32 kartkowy w kratkę

 red.                                   ks. Władysław Kublik   SJ          ks. Grzegorz Łuszczak   SJ     Teresa Czarnecka

WAM

 

 

klasa IV

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

 

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

Autor

wydawnictwo

1.

Religia - należy zakupić

Klasa 4 szkoły podstawowej. "Zaproszeni przez Boga" (nowa podstawa programowa) – PODRĘCZNIK  +  zeszyt 60 kartkowy w kratkę

Ks. Zbigniew Marek i zespół autorski

WAM

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa V

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

 

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

1.

Religia - należy zakupić

Klasa 5 szkoły podstawowej. "Obdarowani przez Boga" (nowa podstawa programowa) – PODRĘCZNIK  +  zeszyt 60 kartkowy w kratkę

 

Zbigniew Marek i zespół autorski

WAM

 

 

klasa VI

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

 

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

1.

Religia -

NALEŻY ZAKUPIĆ

Klasa 6 szkoły podstawowej. "Przemienieni przez Boga" (nowa podstawa

programowa) - WAM - PODRĘCZNIK + zeszyt 60 kartkowy w kratkę

Ks. Zbigniew Marek i zespół autorów

WAM

 

 

klasa VII

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

1.

Religia

NALEŻY ZAKUPIĆ

 "W drodze do Emaus 1" - "Jezus uczy i zbawia" - PODRĘCZNIK do klasy VII  + zeszyt 60 kartkowy w kratkę

Ks. Zbigniew Marek i zespół autorów

WAM

 

 

Klasa VIII

UCZNIOWIE PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 

OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

Lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

1.

Religia

NALEŻY ZAKUPIĆ

 "W drodze do Emaus 2" - "Jezus działa i zbawia" - PODRĘCZNIK do klasy VIII  + zeszyt 60 kartkowy w kratkę

Ks. Zbigniew Marek i zespół autorów

WAM

 

 

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

 

klasa

Tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

Nr dopuszczenia

 

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

 

 

 

3

„Nasza szkoła”

część 1a,b,2,3a,b,4

Maria Lorek

MEN

 

3

„Nasze ćwiczenia” część 1-4

E. Hryszkiewicz

M. Ogrodowczyk

B. Stępień

J. Winiecka-Nowak

MEN

 

3

„Nasza szkoła”- matematyka, część 1-4

Agata Ludwa

Nowa Era

 

3

„Nasze ćwiczenia” – matematyka, część 1-4

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

Nowa Era

 

 

JĘZYK POLSKI

 

 

 

4

„Nowe słowa na start” + ćwiczenia

M. Klmowicz

M. Derlukiewicz

Nowa Era

 

5

„Słowa na start” + ćwiczenia

M. Derlukiewicz

Nowa Era

338/4/2013/

2015

6

„Słowa na start” + ćwiczenia

M. Derlukiewicz

Nowa Era

338/5/2014/

2016

7

„Nowe słowa na start” + ćwiczenia

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

 

 

MATEMATYKA

 

 

 

4

„Matematyka z plusem 4”+ ćwiczenia

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Jucewicz

GWO

780/1/2017

5

„Matematyka z plusem 5” + ćwiczenia

P. Zarzycki

M. Karpiński

M. Jucewicz

M. Dobrowolska

GWO

 

6

„Matematyka z plusem 6” + ćwiczenia (podręcznik nowa wersja)

P. Zarzycki

M. Karpiński

M. Jucewicz

M. Dobrowolska

GWO

773/3/2014

7

„Matematyka z plusem 7” + ćwiczenia

pod red.

M. Dobrowolska

GWO

780/4/2017

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

1

„Gold  spraks dla klasy 1” + ćwiczenia

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

OXFORD

783/1/2017

2

„Super sparks 2” + ćwiczenia

P. Davies

C. Graham

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

OXFORD

638/2/2014/

2015

3

„Super sparks 3” + ćwiczenia

P. Davies

C. Graham

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

OXFORD

638/3/2014/

2015

4

„Steps plus” + ćwiczenia

S. Wheeldon

T. Falle

P. Davies

OXFORD

800/1/2017

5

„Ewolution plus 2” + ćwiczenia

Nick Beare

MACMILLAN

675/2/2014/

2015

6

„Ewolution plus 3” + ćwiczenia

Nick Beare

MACMILLAN

675/3/2014

7

„English plus options” + ćwiczenia

Ben Wetz

Diana Pye

OXFORD

835/1/2017

 

HISTORIA

 

 

 

4

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

B. Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

G. Wojciechowski

Nowa Era

 

5

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy piątej szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/2/2013/

2015

6

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era

443/2/2012/

2015

7

„Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kłaczow

A. Łaszkiewicz

St. Roszak

Nowa Era

 

 

PRZYRODA

 

 

 

4

„Tajemnice przyrody” + ćwiczenia

M. Marko-Wołowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

 

5

„Na tropach przyrody” + ćwiczenia

M. Braun

W. Grajkowski

M. Więckowski

Nowa Era

554/2/2012/

2015

6

„Na tropach przyrody” + ćwiczenia

M. Braun

W. Grajkowski

M. Więckowski

Nowa Era

554/3/2014/

2015

 

TECHNIKA

 

 

 

4

„Technika Jak to działa”

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

5

„Technika Jak to działa”

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era

295/2/2010/

2015

6

„Technika Jak to działa”

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/

2016

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

 

 

4

„Lubię to”

M. Klęska

Nowa Era

847/1/2017

5

„Lubię to”

M. Klęska

Nowa Era

729/2/2016

6

„Lubię to”

M. Klęska

Nowa Era

729/2/2017

7

„Lubię to”

M. Klęska

Nowa Era

 

 

MUZYKA

 

 

 

4

„Lekcja muzyki”+ ćwiczenia

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

5

„Lekcja muzyki”+ ćwiczenia

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

589/2/2013/

2015

6

„Lekcja muzyki”+ ćwiczenia

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

589/3/2014/

2015

7

„Lekcja muzyki”+ ćwiczenia

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era