Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji  Plan lekcji

 

 

PLAN LEKCJI ROK SZKOLNY 2018 /2019 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBREJ

DZIEŃ

GODZINA

NR LEKCJI

KL IA

KL IB

KL IIA

KL IIB

KL IIIA

KL.IIIB

KL IVA

KL IV B

KL IVC

VA

KL.VB

VIA

KL.VI B

KLVIIA

KL.VIIB

KL.VIIIA

KL.VIIIB

PONIEDZIAŁEK

7. 45 - 8. 30

1

V3

V2

V4

WF

WF


 

PRZYR12

G. WYCH 28

J.POL 26


 


 


 


 


 

J.POL 27

CHEMIA 14

GEOGR 13

8. 40 - 9. 25

2

V3

V2

V4

V5

V6

V1

MUZYKA 27

PRZYR12

J.POL 26


 


 

WF

WF

WF

WF


 

J.POL 13

MATEMATYKA 28

CHEMIA 14

9. 35 - 10. 20

3

V3

V2

V4

V5

V6

V1

J.ANG 26

PLASTYKA28

MATEM 27


 


 

WF

WF

WF

WF


 

CHEMIA 14

GEOGR 12

MATEMATYKA 13

10. 30 – 11. 15

4

V3

V2

WF


 


 

WF

G.WYCH.

26


 


 

J.ANG 4

PLASTYKA 6

GEOG 5


 

PRZYR 12

Z. KOM 28

CHEMIA 1

MATEMATYKA 13

J.NIEM 14

J.POL 27

11. 35 – 12. 20

5

WF

WF


 


 


 

J.ANG 1

MATEM.12

Z. KOM 28

PRZYRODA 4

J.POL 3

HISTORIA 26

MUZYKA 27

MATEM ATYKA 13

J.ANG 14

GEOGR 6

J.POL 5

J.NIEM 2

12.40 - 13.25

6


 


 


 


 


 

V4

J.POL 26

WF


 

Z. KOM 28

J.ANG DZ 3

GEOGR 12

RELI 1

J.ANG 14

MATEM13

MUZYKA 27

J.POL 5

G.WYCH 6

13.35 - 14.20

7


 


 


 


 


 

RELIG

4

J.POL.26

WF


 

HIST 1

MATEM 5

MATEM 13

TECHN 6

J.POL 27

J.NIEM 12

Z. KOM 28


 

14.30 - 15.15

8


 


 


 


 


 


 


 


 


 

MATEM 13

WF

WF

TECH 6

HIST 26

GEOGR 12

RELIG 27

WYRÓWNAWC J. NIEMIECKI

15.25 - 16.10

9


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TECHNIKA 13

WF

WF

G. WYCH 26


 

HIST 12


 


 


 

16.20 -17.05

10


 


 


 


 


 


 


 

 


 

–––WTOREK

7. 45 - 8. 30

1

Z. KOM 28

V2

WF

V5

V6

V1


 


 


 


 

WF

J.ANG 14


 


 

J.POL 27


 

BIOL 12


 

8. 40 - 9. 25

2

V3

Z. KOM 28

V4

V5

WF

V2


 


 


 


 

J.POL 26

MATEMA 6

PLASTYKA 1

BIOL 12

J.ANG 14

J.POL 27


 


 

9. 35 - 10. 20

3

V3

J.ANG 2

V4

V5

V6

V1


 


 


 

RELIGIA 14

J.POL 26

WF

WF

WF

WF

MATEM 13

BIOLOGIA 12


 

J.ANG 27


 

WOS 28

10. 30 – 11. 15

4

J.ANG 3


 


 

Z. KOM 28

V6

WF


 


 

WF

G.WYCH 1

BIOL 12

J.POL 26

MATEM 13

RELIG 4


 

J.ANG 14


 

WOS 2

J.POL 27

11. 35 – 12. 20

5


 


 


 

WF

J. ANG 6

V1

WF


 

J.ANG 2

BIOLOG 3

J.ANG 1

Z. KOM 28

J.POL 26

RELIG 4

HIST 5

PLASTYKA 12

MATEM 13

J.POL 27

12.40 - 13.25

6


 


 


 

J.ANG 5

V6

REW

MATEM 2

HISTORIA 12

MUZYKA 27

J.POL 26


 

J.ANG 14

J.POL 4

FIZYKA 1

Z..KOMP 28


 

RELI 13

13.35 - 14.20

7


 


 


 


 


 


 

WF

MATEM 13

HIST 14

J.POL 26


 

RELIGIA12

J.POL 27


 

MATEM 1


 

FIZYKA 6

14.30 - 15.15

8


 


 


 


 


 


 

HIST 28

J.POL 26

RELIGIA 12

MATEMATYKA 13


 

KOMP 28

J.ANG 14


 

J.POLSKI127


 


 

15.25 - 16.10

9


 


 


 


 


 


 


 

J.POL 26


 

ETYKA 12

16.20 -17.05

10


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ŚRODA

7. 45 - 8. 30

1


 


 

V4

REL 5


 

J.ANG 2

RELIGIA 6


 

J.POL 27

MATEMATYKA1

J.POLSKI 26

WF

WF

WF

WF


 


 

EDB 28


 

8. 40 - 9. 25

2


 


 

RELIGIA 4

V5


 

V1

J. ANG 2


 

J.POL 27

WF

MATEMATYKA 13

J.POL 26

G.WYCH 6

RELIGIA 14


 

FIZYKA 12

EDB 28

9. 35 - 10. 20

3

REL 3

V2

V4

WF


 

V1

WF


 

MATEMATYKA 5

J.POLSKI 26

RELIGIA 28

PLASTYKA 27

MATEMA 6

J.POLSKI 14


 

HISTORIA 13

FIZYKA 12

10. 30 – 11. 15

4

V3

V2

V4

J.ANG5


 

RELIGIA 28

WF

REW 20

WF

PLASTYKA

27

PLASTYKA26

MATEMA 6

J.ANGIELS 14

FIZYKA 12


 

J.POLSKI 1

HIST 13

11. 35 – 12. 20

5

V3

V2

Z.MATEMATYCZNE 4

V5

V6


 

MATEMATYKA 1

J.POLSKI 26


 


 

HISTORIA 12

J.ANG 14

MUZYKA 27

WF

WF

WF

WF

RELIGIA 28

MATEMATYKA 13


 

12.40 - 13.25

6

WF

WF

J.ANG 4

artystyczne

5

V6


 


 

MATEMATYKA 3


 


 

Z.KOMP 28

J.ANG CH 2

HISTOR 1

J.POL 27

J.NIEMIECKI 14

FIZYKA 26

MATEMATYKA 13

RELIGIA 12

13.35 - 14.20

7

V3

V2


 


 

Z.KOM 28


 


 

J.ANGIELSKI 12


 


 

J.ANG D 5


 

MATEAMTYKA 26

PRYRODA 13

G.WYCH 27

J.NIEMIECKI 14

WF

WF

WF

WF

14.30 - 15.15

8


 


 


 


 

J.ANG 6


 


 

RELIGIA 12


 


 


 


 


 

J ANG 14

MATEAMTYKA 13

WF

WF

WF

WF

15.25 - 16.10

9


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

RELIGIA 12

ZAJĘCIA WYRÓWMAWCZE J. ANGIELSKI

16.20 -17.05

10


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

CZWARTEK

7. 45 - 8. 30

1

WF

WF

V4


 

REL 6


 


 

J.POLSKI 26


 

ANG 13


 


 


 

MATEM28


 

FIZYKA 27


 

BIOLOG 12


 

8. 40 - 9. 25

2

V3

V2

Z.KOM 28


 

V6


 

MATEMATYKA 26

PRZYRODA 12


 

POLSKI 1


 


 

POLSKI 27

MATEM5

HISTOR 4

FIZYKA 13

J.ANG 14

9. 35 - 10. 20

3

V3


 

V2

V

ŚWIETLICA


 

V6


 

POLSKI 12

J. ANG 28

WF

RELIGIA 26


 

PRZYRODA 4

HIST 5


 

J.POL 27

BIOL 1

J.ANGIELSKI 14

MATEMA 13


 

10. 30 – 11. 15

4

RELŚWIETLICA

V2

V4

V5

V6


 

J.ANG 3

RELIGIA 26

WF

WF


 


 


 

HISTORIA1

PRYRODA 28


 

BIOL 12


 

G.WYCH

27

MATEMATYKA 13

J.ANG 14


 

11. 35 – 12. 20

5


 

REL 2

WF

V5


 

V1

PRZYRODA 12

MATEMATYKA 4

Z.KOMP 28

WF


 

TECHNIKA 26

J.POLSKI 3


 

PLASTYKA 13

J.POL 27

J.NIEM 14

HIST 6

12.40 - 13.25

6


 


 

J.ANG 4

V5


 

V1

TECHNIKA 3

WF

J.ANG 6

HISTORIA 2

G.WYCH 12

J.ANG26


 

MUZYKA 27

MATEAM 13

J.POLSKI 28

J.NIEM

14

13.35 - 14.20

7


 


 


 

V5


 

V1

PLASTYKA 2

TECHNIKA 13

MATEMATYKA 28


 

ANG 4

J. POLSKI 26

MATEMATYKA 12


 

WF

WF

WF

WF

G.WYCHOW 14

J.POLSKI 27

14.30 - 15.15

8


 


 


 

REL 5


 

V1

Z. KOMP 28

REW 20

TECHNIKA 26


 

ANG4

MATEAMATYKA 13

 


 

J. ANG 14

GEOGRAFIA 27

KOŁO J. NIEMIECKI

15.25 - 16.10

9

ETYKA


 


 


 


 


 


 

J.ANG 14


 


 

GEOGR 27


 


 


 

16.20 -17.05

10


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

PIĄTEK

7. 45 - 8. 30

1

V3


 


 

V5

RELIGIA 6

Z.KOMP 28

J.POL 4

MUZYKA 27

J.POL 12


 


 


 

PRYROD

13

WF

WF

WF

WF


 

CHEMIA 14

8. 40 - 9. 25

2

V3


 


 

V5

V6

V1

J.POL 4

MATEMATYKA 28

PRZYRODA 12

J.ANG D 26


 

RELIGIA 2


 

J.POL 27

WF

WF

WF

WF

CHEMIA13

ANG14

9. 35 - 10. 20

3

J.ANŚWIET


 


 

V5

V6

WF

REIGIA 4

J.POL 26

J.ANG 3

MATEMATYKA 12

J.ANG2

WF


 

J.POL 27

MATEM 1

CHEMIA 13

WOS 14

KOMP 28

10. 30 – 11. 15

4

V3

V2


 


 

WF

V1


 

WF

MATEMATYKA 6

J. ANG 4

KOMP 28

J.POLS 26


 

RELIGIA 5

CHEMIA 13

J.ANG 14

HISTORIA 12

MATEMA 27

11. 35 – 12. 20

5


 

J.ANG 2

V4


 

V6


 


 


 

RELIGIA 28

MUZYKA 27

WF

WF

J. POLSKI 1

MATEMATYKA 13

KOMP 26

HIST 12

J.ANG 14

POLSKI 5

12.40 - 13.25

6


 

V2

V4


 

V6


 


 


 

G.WYCH 28

WF

MUZYKA 27

PRZYRODA 13


 

J.NIEM 14

J.POL 26

RELIGIA 12

WOS 1

13.35 - 14.20

7


 

RELIG 2

V4


 


 


 


 


 


 


 

MATEMATYKA 27

J.POLSKI 26


 

POLSKI 27


 

WF

WF

WF

WF

14.30 - 15.15

8


 


 

RELIG 4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

WF

WF

WF

WF

15.25 - 16.10

9


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16.20 -17.05

10