Uwaga dnia 7 grudnia zajęcia z Robotyki zostają odwołane, ponieważ 

w jednej ze szkół odbywa się  festiwal nauki.
 

Terminy zajęć z robotyki grupy piątkowej to: 30 listopada 2018, 14,21 grudnia 2018, 11 stycznia  2019.

 

 

 

 

 

ALFIK

 

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

 

 

edycja XXIV

 

odbędzie się w środę 21 listopada 2018 od godz. 8.45 do godz.10.15

 

 

 

 

Sprawy organizacyjne - 15 min., test - 75 min. Uczniowie są przydzieleni do wyznaczonych sal.

W sali nr 6 konkurs piszą uczniowie z klas:

II,III,VII

opiekun pani Elżbieta Cierzuch-Zbiegień

W sali nr 13 konkurs piszą uczniowie z klasy:

IV,V,VI,VIII

opiekun pani Katarzyna Matuszewska

Uczniowie powinni mieć ołówek, gumkę, długopis z czarnym wkładem, brudnopis.

Życzymy powodzenia w matematycznych zmaganiach.

 

Projekt pt. Edukacja bez barier w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej

 

 

***************


 

Zachęcamy uczniów kl. IV-VIII do wzięcia udziału

w pozalekcyjnych zajęciach z Robotyki
(
Nauka programowania, konstruowanie robotów)


 

kl. IV-VI

PIĄTKI - GODZ. 15:00-17:15
11,18,21 stycznia 2019r.
15,22 lutego 2019r.
1,8,15,22,29 marca 2019r.

kl. VII-VIII

WTORKI - GODZ.15:30-17:45
8,15,22 styczenia2019r.
12,19,26 lutego 2019r.
5,19,26 marca 2019r. 2 kwietnia 2019r.

( 12.03 - ZAJĘCIA ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA ODBYWAJĄCE SIE ZEBRANIA Z RODZICAMI)

 

W terminie 13.11 – 21.11.2018 r. trwa rekrutacja chętnych do udziału projekcie.

Deklaracje uczestnictwa dostępne
są u nauczycieli wychowawców oraz
u koordynatora szkolnego projektu – Katarzyny Matuszewskiej.

Deklaracje prosimy składać do wychowawców lub do koordynatora szkolnego projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


 

 

W środę 21 listopada 2018 odbędzie się ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

UCZNIOWIE KLAS 2-8 MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU U SWOJEGO NAUCZYCIELA OD MATEMATYKI DO 22 PAŹDZIERNIKA I WPŁACIĆ 9 ZŁ .

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

organizuje następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół

 

podstawowych o zasięgu wojewódzkim:

˗ Konkurs Języka Polskiego,
˗ Konkurs Matematyczny,
˗ Konkurs Chemiczny,
˗ Konkurs Biologiczny, 
˗ Konkurs Geograficzny,
˗ Konkurs Języka Angielskiego,
˗ Konkurs Języka Niemieckiego,
˗ Konkurs Fizyczny,
˗ Konkurs Historyczny, 
˗ Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.

 

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowej:

a) I etap – szkolny,

b) II etap – rejonowy,

c) III etap – wojewódzki.

Cele konkursów – opartych na zasadzie powszechności i dobrowolności – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

a) Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

b) Rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy

w praktycznym działaniu.

c) Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.

d) Promowanie szkół i uczniów szczególnie uzdolnionych.

e) Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na kolejnych etapach kształcenia.

Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne.
Do konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. Swoją gotowość zgłasza nauczycielowi przedmiotu
z którego odbywa się konkurs.
Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane przez nauczycieli do 04. 10. 2018r.
Po uzyskaniu informacji o ilości uczniów zgłoszonych do poszczególnych konkursów komisja szkolna ustali czas i miejsce ich przeprowadzenia.
Ze szczegółowym regulaminem konkursów można zapoznać się na stronie kuratorium, pod adresem:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-przedmiotowe/regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-dotychczasowych-gimnazjow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2018-2019/ 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych).


 


 


 

Lp.

Typ konkursu

Termin przeprowadzenia
etapu szkolnego
(I etap)

Termin ogłoszenia wyników
etapu szkolnego przez dyrektorów szkół macierzystych (I etap)

Termin przeprowadzenia
etapu rejonowego
(II etap)

Termin ogłoszenia wstępnych wyników
etapu rejonowego (II etap)

Termin przeprowadzenia
etapu wojewódzkiego
(III etap)

Termin ogłoszenia wstępnych wyników
etapu wojewódzkiego
(III etap)

SZKOŁY PODSTAWOWE

1.

Języka Polskiego

15 października 2018 r.
godz. 10.00

do 17 października 2018 r.

19 listopada 2018 r.
godz. 14.00

do 14 grudnia 2018 r.

11 luty 2019 r.
godz. 14.00

do 08 marca 2019 r.

2.

Matematyczny

15 października 2018 r.
godz. 13.00

20 listopada 2018 r.
godz. 14.00

12 luty 2019 r.
godz. 14.00

3.

Języka Angielskiego

16 października 2018 r.
godz. 10.00

do 18 października 2018 r.

21 listopada 2018 r.
godz. 14.00

13 luty 2019 r.
godz. 14.00

4.

Języka Niemieckiego

16 października 2018 r.
godz. 13.00

22 listopada 2018 r.
godz. 14.00

14 luty 2019 r.
godz. 14.00

5.

Chemiczny

17 października 2018 r.
godz. 10.00

do 19 października 2018 r.

23 listopada 2018 r.
godz. 14.00

15 luty 2019 r.
godz. 14.00

6.

Geograficzny

17 października 2018 r.
godz. 13.00

26 listopada 2018 r.
godz. 14.00

18 luty 2019 r.
godz. 14.00

7.

Fizyczny

18 października 2018 r.
godz. 10.00

do 22 października 2018 r.

27 listopada 2018 r.
godz. 14.00

19 luty 2019 r.
godz. 14.00

8.

Historyczny

18 października 2018 r.
godz. 13.00

28 listopada 2018 r.
godz. 14.00

20 luty 2019 r.
godz. 14.00

9.

Biologiczny

19 października 2018 r.
godz. 10.00

29 listopada 2018 r.
godz. 14.00

21 luty 2019 r.
godz. 14.00

10.

Wiedza o Społeczeństwie

19 października 2018 r.
godz. 13.00

30 listopada 2018 r.
godz. 14.00

22 luty 2019 r.
godz. 14.00


 

 

Bezpłatne przejazdy uczniów na terenie Gminy Dobra

 

     W dniu 20 września 2018r. podczas XXXV Sesji Rady Gminy Dobra została podjęta uchwała dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. Zgodnie z podjętą uchwałą, Wójt Gminy Dobra - Pani Teresa Dera w najbliższych dniach podpisze z Gminą Miasto Szczecin przedmiotowe porozumienie, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych od dnia 1 października 2018r. będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

    Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna). Ich posiadacze będą musieli zgłosić się do punktu personalizacji kart (część kas biletowych, dokładny wykaz na stronie internetowej ZDiTM), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny.   

   Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Koszty uprawnień przyznanych uczniom z terenu naszej gminy w całości pokrywać będzie Gmina Dobra.

 

                                                                                                           Agnieszka Łączna-Jaworek

 

 

 

 

 

Projekt pt. Edukacja bez barier w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej


 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału

w projekcie

Edukacja bez barier


 

W terminie 19.09 – 27.09.2018 r. trwa rekrutacja chętnych do udziału projekcie. Deklaracje uczestnictwa dostępne
są u nauczycieli wychowawców oraz
u koordynatora szkolnego projektu – Katarzyny Matuszewskiej.


 

Deklaracje prosimy składać do wychowawców lub do koordynatora szkolnego projektu.

 

Zajęcia rozpoczną się od 22 października 2018r.

Wszyscy uczniowie z klas VII i VIII biorący udział
w projekcie, zostaną objęci doradztwem zawodowym
.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - DO POBRANIA

                    

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU


 

RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY

Wyrównawcze Matematyka

Grupa do 4-8 osób

Klasy 7

środa 7.40-8.35 sala nr 27

Katarzyna Matuszewska

Wyrównawcze Angielski

Grupa do 4-8 osób

Klasy 6-8 czwartek 16:20 – 17:05 sala 14

Marika Hetman

Wyrównawcze Przyrodnicze

Grupa do 4-8 osób

Klasy 4-6, środa 15.25 – 16.10 Agnieszka Kowalczyk

Matematyka-zajęcia rozwijające

kl.II-III

8-12os

Wtorek13.35-14.20 Dorota Bobrel

Przyrodnicze- zajęcia rozwijające

8-12os

Klasy 4-6, środa 16.15– 17.00 Agnieszka Kowalczyk

J.angielski- zajęcia rozwijające

8-12os

Klasy 6a 6b

7.45-8.30 wtorek s.14

Sylwia Chodyniecka

J. angielski- zajęcia rozwijające

8-12os

Klasy 4a 4b 4c

13.35-14.20 piątek s. 14

Sylwia Chodyniecka

J.niemiecki- zajęcia rozwijające

8-12os

Klasa 6a, 6b

15.25-17.05 czwartek

Anna Madej

J.niemiecki- zajęcia rozwijające

8-12os

Klasa 5a, 5b

14.30 – 16.10, środa

Anna Madej

Projektowanie gier komputerowych

8-12os

Klasy V-VII

Wtorek 15:25-16:10

Krzysztof Szott

Logopedia

4 osoby

Termin zajęć podany zostanie w późniejszym czasie Magdalena Lubiszewska
Doradztwo grupowe kl.VII-VIII Termin zajęć podany zostanie w późniejszym czasie Krystyna Stelmach-Tyszko
Doradztwo grupowe kl.VII-VIII Termin zajęć podany zostanie w późniejszym czasie Krystyna Stelmach-Tyszko
Doradztwo indywidualne kl.VII-VIII Termin zajęć podany zostanie w późniejszym czasie Krystyna Stelmach-Tyszko
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny zajęć mogą ulec zmianie


ROBOTYKA-MAŁY INŻYNIER

KLASY III

2 GRUPY-14 UCZNIÓW

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W SOBOTY
W GODZINACH 9.00-13.00 W SZKOLE

17,24 LISTOPADA 1,8,15 GRUDNIA


 

 

 

Stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r.


w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie

 

zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania

 

wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce


w roku szkolnym 2017/2018. Treść uchwały oraz wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej

 

http://www.dobraszczecinska.pl 

Termin składania wniosków upływa 20 września 2018 r. 

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole

 

Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 w. 17.

 


 

 

 

Zarządzenie Nr 92/2018

Wójta Gminy Dobra

z dnia 11 czerwca 2018 r.


 


 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra

dla uczniów szczególnie zdolnych.


 


 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia
29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756) zarządzam, co następuje:


 

§ 1. Ustalam wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej.


 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych w roku szkolnym 2017/2018.

 


 

  

 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM


 

Szanowni Państwo,

INFORMUJEMY, ŻE TEREN PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ JEST MONITOROWANY I OBEJMUJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE BUDYNKU SZKOŁY ORAZ KORYTARZE I HOLE SZKOŁY.


 

1. Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób

przebywających na terenie szkoły oraz dla ochrony ich mienia i szkoły.

2. Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

w Dobrej, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: inspektor@zeasdobra.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych oraz

interes publiczny tj. zapewnienie bezpieczeństwa.

4. Więcej informacji, w tym zakres przysługujących Państwu praw, można uzyskać na www.pspdobra.neostrada.pl

 

klauzula informacyjna

 

 

MONITORING WIZYJNY W SZKOLE


 

Informujemy, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej jest zainstalowany monitoring wizyjny. Obraz jest rejestrowany i przechowywany przez 4 dni, a w sytuacjach spornych lub wymagających wyjaśnienia – przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia postępowania.

Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Szkoły, przede wszystkim uczniów, ich rodziców /opiekunów prawnych, pracowników Szkoły, ale również innych osób odwiedzających naszą placówkę oświatową. Naszym celem jest też zabezpieczenie mienia Szkoły i w/w osób.

Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynków Szkoły oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne (wejścia, korytarze, hole).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i wykonanie naszego zadania w interesie publicznym tj. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia ( art. 6 ust. 1 lit d) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO)

Zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informujemy, że nagranie z monitoringu możemy przekazywać instytucjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa np. policji, sądom.

Osobą odpowiedzialną (Administratorem Danych Osobowych) za przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez monitoring jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: inspektor@zeasdobra.pl


 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:


 

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,

 

 ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia

 

 danych

 

- W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody

 

przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem,

- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Szkoła

przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego

 podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

 

Uwaga!

 

W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2018/2019, proszę Rodziców zainteresowanych opieką świetlicową w przyszłym roku szkolnym o złożenie karty zapisu dzieci do świetlicy szkolnej w terminie do dnia 8 czerwca 2016r. Druki dostępne są w świetlicy szkolnej, sekretariacie i na stronie www szkoły.
Wnioski należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

Opieka dla dzieci oddziału przedszkolnego będzie organizowana na podstawie odrębnych przepisów.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program zimowych półkolonii w PSP w Dobrej

        w dniach 15-19.01.2018

            


 

Zajęcia półkolonii są skierowane do dzieci ze szkoły podstawowej (od 7 roku życia), będą się odbywały codziennie w dniach od 15 do 19 stycznia 2018 godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej.

Telefon: 913113392

Telefon kierownika półkolonii: 505791222

Wśród podejmowanych zajęć planowane są: zajęcia integracyjno-ruchowe, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne, wycieczki, filmy, zabawy taneczne, gry, turnieje, wyjścia i zajęcia z zaproszonymi gośćmi.


 


 

                   PROGRAM PÓŁKOLONII:

PONIEDZIAŁEK

GODZINY

PROGRAM ZAJĘĆ

9.00 – 10.00

Sportowy poranek przy muzyce

10.00 – 12.00

Spotkanie tematyczne. Tresowane PSY we współpracy z OSP w Wołczkowie

12.00 – 12.20

Posiłek

12.20 – 13.00

Zabawy integracyjne

13.00 – 14.00

Spacer

WTOREK

9.00 – 9.40

Sportowy poranek przy muzyce

9.40 – 10.00

Przejście do OSP w Dobrej

10.00 – 12.00

Wizyta w remizie

12.00 – 12.35

Posiłek

12.35 – 14.00

Bajkowe popołudnie

ŚRODA

9.00 – 9.40

Sportowy poranek przy muzyce

9.40 – 12.00

Zajęcia tematyczne: „Ja szyję”

12.00 – 12.35

Posiłek

12.35 – 14.00

Zajęcia sportowe „Orlik”

CZWARTEK

9.00 – 12.00

Olimpiada sportowa – konkurencje/II

12.00 – 12.25

Posiłek

12.25 – 13.30

Spacer

13.30 – 14.00

Gry i zabawy

PIĄTEK

9.00 – 9.40

Sportowy poranek przy muzyce

9.40 – 11.00

Spotkanie tematyczne – warsztaty NB Polski

11.00 – 12.15

Kanapki i inne frykasy – warsztaty

12.15 – 12.50

Wspólne biesiadowanie

12.50 – 14.00

Zajęcia techniczne – MALI ARCHITEKCI

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - Jadwiga Surowiec


 

 

 

 

ŁKOLONIE W PSP W DOBREJ 2018

 

 

                                                               INFORMACJA

                   O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

 

 

            Informuję, iż od dnia 11 grudnia 2017 r. od godz. 8:00  do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 12:00

rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018

przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a)        czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

2)        Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a)        czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat.

 

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

3)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

a)        czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

4)        Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a)        czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

5)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

a)        czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 14 lat.

W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2011 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania

liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę

rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych

 przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej

wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny.

Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie

internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo,

w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach

internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl,

www.pspdoluje.edupage.org,  www.psprzedziny.pl,  www.pspmierzyn.pl.

 

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół,

 złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego

 rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:

1)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;

2)        Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5,
tel. 91 311 33 92;

3)        Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27,
tel. 91 483 13 40;

4)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;

5)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dobra

                                                                                                              Teresa Dera

 

 

 

K  A  N  G  U  R

 

 

Zapraszamy chętnych uczniów klas od 2 do 7 do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR.
Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 roku.    

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od osoby.

TERMIN zgłoszeń – do 10 stycznia.   

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa (zabawka edukacyjna – zakręcone druciki).
 

pozdrawiam

Katarzyna Matuszewska
 


 

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI W ROKU 2017/18

 

 

 

ALFIK

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

 

edycja XXIII

 

odbędzie się w środę 22 listopada 2017 od godz. 10.15 do godz.11.45

 

Sprawy organizacyjne - 15 min., test - 75 min. Uczniowie są przydzieleni do wyznaczonych sal.

W sali nr 1  konkurs piszą uczniowie z klasy:

2a, 4b,5, 7a , 7b, 6a

opiekun pani Katarzyna Matuszewska

W sali nr 6 konkurs piszą uczniowie z klasy:

2b, 3a, 3b, 4a, 6b

opiekun pani Elżbieta Szymańska

. Uczniowie powinni mieć ołówek, gumkę, długopis z czarnym wkładem, brudnopis.

Życzymy powodzenia w matematycznych zmaganiach.

 

                                                                                                               Katarzyna Matuszewska

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

 

 

edycja XXIII

 

odbędzie się w środę 22 listopada 2017

 

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół

 podstawowych (od klasy 2 do 7)

Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 9 zł.

Zgłoszenia do 31.10.2017 r. do pani Katarzyny Matuszewskiej.

pozdrawiam
 
Katarzyna Matuszewska

 

 

 

 

 

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną

 i upowszechnianiem kultury.

 

ogłoszenie 2017-2018.pdf

 

pismo.pdf

 

 

 

Dobra, dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

 

            Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej informuje, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 04 września 2017 r. na boisku „Orlik” ul. Poziomkowa 7 ( z tyłu szkoły ) o godz. 9:30.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w okresie od 05 września 2017 r. do 08 września 2017 r. ustalam dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, które zostaną odpracowane w soboty według harmonogramu:

1)        16.09.2017 r.

2)        21.10.2017 r.

3)        24.03.2018 r.

4)        26.05.2018 r.

 

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych zostały ustalone w związku z wykonywaniem ostatnich prac remontowych i porządkowych w budynku szkoły, które ze względów bezpieczeństwa, uniemożliwiają obecność dzieci na terenie placówki.

W okresie wakacji przeprowadzony został remont generalny budynku szkoły, który obejmował duży zakres prac remontowych ( w tym: wymianę elewacji zewnętrznej/termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach ) oraz konieczność dostosowania pomieszczeń do połączenia z nowo budowanym kompleksem budynków oświatowych.

            Ponadto informuję, iż w dniach 04.09.2017 r. - 08.09.2017 r. w godzinach od 7:00 do 17:00 dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej czynna będzie świetlica szkolna mieszcząca się w Dobrej przy ul. Granicznej 31, w której zorganizowane zostaną zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, zgodnie z § 6a ust. 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

 

Ustalenie dodatkowych dni wolnych w dniach 05.09.2017 – 08.09.2017 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski PSP w Dobrej oraz uzgodnione z organem prowadzącym.

 

Beata Szałkiewicz

Dyrektor PSP Dobra

 

 

 

 

Wszelkie zapytania odnośnie zapisów dzieci i spraw organizacyjnych proszę kierować

na adres:

  sekretariat10@wp.pl  .

 

 

 

W dniu 13 marca 2017 roku o godzinie 15.00 nastąpiło uroczyste poświęcenie i wmurowanie

kamienia węgielnego w budynku naszej nowej budującej się szkoły w Dobrej.

Podczas uroczystości przez Wójt Gminy Dobra Szczecińska

Panią Teresę Dera został odczytany a następnie podpisany

"Akt Erekcyjny".

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy i Powiatu Police

 Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Świata

w Dobrej Ojciec Bogdan Wroński, nauczyciele,

przedstawiciele rodziców oraz dzieci

z PSP w Dobrej.

 


 

 

 

 

 


 

 

Uwaga!!!  SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZINACH:

 

PONIEDZIAŁEK                                 7.00 - 10.00                         13.00 -14.00

WTOREK                                            7.00 - 15.00

ŚRODA                                               7.00 -10.00                          13.00 -14.00

CZWARTEK                                        7.00 -10.00                          13.00 -14.00

PIĄTEK                                                7.00 -10.00                          13.00 -14.00

 

MISTRZ DOBRYCH  MANIER

 

Dnia 29.11.2016r.w naszej szkole odbył się konkurs Mistrz Dobrych Manier.

Wyniki:

                   1 MIEJSCE KLASA 6 B - uczestnicy:

                                                               Olaf Krupiński

                                                               Maja Olszanowska

                                                               Mateusz Włodarski

                  2 MIEJSCE KLASA 6 A - uczestnicy:

                                                               Alicja Jaworek

                                                               Martyna Majsakowska

                                                               Wiktoria Maćkowiak

                   3 MIEJSCE KLASA 5 A - uczestnicy:

                                                               Ola Wojciechowska

                                                               Ala Zamkiewicz

                                                               Kuba Zając

Tego dnia wybraliśmy również króla i królową życzliwości w klasach I - VI.

Każdy Król i Królowa Życzliwości zostali odznaczeni orderami.

Dzień ten zakończył się dyskoteką andrzejkową. Zabawa była bardzo udana.

.

 

Klasa IV : Daniel Kuryło

                    Marika Bieczyńska

Klasa V a: Aleksandra Wojciechowska

                    Jakub Zając

Klasa V b:  Lena Sychta

                     Kuba Centkiewicz

Klasa VI a: Julia Markiewicz

                     Stanisław Wysługocki

Klasa VI b: Maja Olszanowska

                      Mateusz Włodarski

 

NIE DLA PAPIEROSA!

.

 

 

                        

 

Projekt naszej nowej szkoły.

.